Aires de Monti-Sion


 • Agrupació Aires de Monti-Sion • A Porreres, poble d’interior, amb uns 4.900 habitants, terra d’ametllers, garrovers, albercoquers i de vinya, es va fundar l’any 1975 l’agrupació Aires de Monti-Sion, per a la investigació, ensenyança i divulgació dels balls, músiques, cançons i tonades de la nostra ruralia; tot això enriquit amb els instruments tradicionals i que des d’antany han servit per fer festa i animar les trobades del poble.

  L’agrupació a més d’organitzar i participar a activitats culturals i festives del nostre poble fa actuacions i mostres a altres pobles de l’illa. També pertany a la Federació de Música i Ball Mallorquí.

  Una altra de les seves tasques és divulgar els balls, les músiques i la indumentària de la cultura popular mallorquina fora de Mallorca participant a intercanvis culturals amb altres grups de països i cultures diferents.

  Fem actuacions musicals: concerts i animació de vetllades de música popular i tradicional de Mallorca.

  Actuacions de ball i mostra d’indumentària: es basa amb el folklore de Mallorca, boleros, jotes, mateixes, copeos i fandangos en les seves distintes variants. La indumentària presentam, la roba de feina de camp, de casa, d’oficis menestrals, roba de mudat, etc.; així com els seus complements, segons mostres i testimonis que, ens ha arribat. Les peces del vestuari estan confeccionades amb teixits de cotó, fil, lli, seda, domàs, bri, brinet, cànem, llana, etc.

  Participam a les festes del poble de Porreres, de les quals destaquem (Sant Antoni, Sa Fira i Sant Roc.) a més de col·laborar amb altres associacions del poble.

  Dins la línia d’investigació i recerca seguim treballant en el camp del ball, la música i la indumentària, i estam oberts a tota iniciativa que suposi un enriquiment de la nostra Cultura Popular Mallorquina.

  Actuacions més notables i activitats a destacar:

  Actuacions i mostres a gairebé tots els pobles de l’illa de Mallorca. Intercanvis culturals amb altres grups de la península, i de fora de la península com són: Castelló, Navarra, Galícia, Santander, Múrcia, Astúries, Saragossa, Manresa, Toledo, Alger, Suïssa, França i Portugal.

  Cal destacar, ja que per a la nostra agrupació és tot un orgull, que des de fa tretze anys duim a terme dins les festes patronals de Sant Roc, la Mostra Folklòrica Sant Roc, que consisteix amb una mostra de ball per part de la nostra agrupació endemés d’una altra de l’illa i una altra de la Península.

  Tampoc no podem deixar d’anomenar que hem enregistrat un CD “Aires de Monti-Sion 20 anys”, i que des de fa 10 anys tenim l’escola de ball d’Aires de Monti-Sion. 
 © FMIBM 2011