Formularis Conveni 2020

SOL·LICITUDS D’ACTIVITATS CONVENI 2020


MEMÒRIA D’ACTIVITATS ACTIVITATS CONVENI 2019

  • MODEL 1: Ballada mostra, ballada popular, trobada d'escoles, recital.


  • MODEL 2: Conferències, exposicions, tallers, taules rodones i altres.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS ACTIVITATS CONVENI 2020

  • MODEL 1: Ballada mostra, ballada popular, trobada d'escoles, recital.


  • MODEL 2: Conferències, exposicions, tallers, taules rodones i altres.

PLANTILLA DE FACTURA:

  • FACTURA: Plantilla exemple de factura amb excel.
 © FMIBM 2011